Menu:

Podnikání s automobilem

Jste-li vlastníkem osobního či jiného typu automobilu a používáte-li vozidlo také k podnikání, zajisté víte o povinnosti vést knihu jízd. Vedení knihy jízd má hned několik důvodů, z nichž nejdůležitějšími jsou bezpečnost práce a finance. Pokud je kniha jízd vedená pro finanční účely, tedy pro pozdější možnost získat slevu na dani, musí v ní být přesně dokázáno, že byl automobil použit právě pro pracovní účely. Tento typ administrativy obvykle každého podnikatele velmi zatěžuje a ubírá mu čas, který by mohl věnovat potřebnějším věcem. Také proto vznikají nástroje na usnadnění této nudné práce.

Jak má vypadat kniha jízd?

Jestliže plánujete žádat o slevu na dani, je úředníky silně doporučováno vést podrobnou evidenci o každé absolvované jízdě. Co všechno by však mělo být nutně uvedeno, nebývá mnohdy zcela jasné. Zákonodárci tvrdí, že by kniha jízd měla obsahovat kompletní údaje o cestě. Shodují se na tom, že mezi důležitými údaji nesmí chybět například datum, počet ujetých kilometrů, účel, za jakým byla cesta vykonána, a v mnohých případech se ozývají také hlasy, které tvrdí, že by měly být pečlivě vypsány také údaje o čerpání a spotřebě pohonných hmot. V některých méně jasných případech je také vhodné uvést jméno klienta či název firmy, kam byla služební cesta vykonána.

Online aplikace

Abyste nemuseli o těchto formalitách příliš přemýšlet, byly vyvinuty některé internetové aplikace, které vám s tímto typem administrativy pomohou. Kniha jízd online je dobrou volbou pro služební automobily, které používá větší množství řidičů. Nemusí si totiž mezi sebou složitě předávat klasickou knihu jízd v papírové podobě. Přemýšlet nemusíte ani o finanční zátěži, která mnohdy bývá spjatá s pořizováním takových nástrojů. Například generátor knihy jízd, který lze najít na stránkách www.generator-knihy-jizd.cz, je finančně příznivou volbou i pro menší podnikatele.

 

 

22. 09. 2017